Dagbesteding met paarden

Dagbesteding bestaat uit leuke én leerzame activiteiten met de paarden. Heerlijk bezig zijn op ons mooie terrein. Het geeft rust, regelmaat en plezier. Kinderen kijken hier de hele week naar uit!

Kinderen kunnen hun verhaal kwijt, zien hun eigen gedrag onder ogen, ontwikkelen verantwoordelijkheidsgevoel en kunnen ontspannen. Op deze manier kunnen paarden een grote therapeutische waarde hebben. Ze hebben geen oordeel en bieden altijd een luisterend oor.

Activiteiten
Natuurlijk zijn er de dagelijkse werkzaamheden, zoals het voeren, uitmesten en verzorgen van de paarden. Maar we doen ook boodschappen en allerlei klusjes in het land. Daarnaast koppelen we activiteiten via therapeutische methoden aan het zorgplan van een kind.

Binnen de dagbesteding er is altijd ruimte voor spelletjes of andere leuke buitenactiviteiten. Doordeweeks kunnen kinderen bij ons ook paardrijles volgen. Cindy Schipper is zelf gediplomeerd instructeur. Wat we ook doen, alles gebeurt onder gediplomeerde begeleiding.

Voor wie is de dagbesteding?

  • Kinderen en jongvolwassenen tot ca. 21 jaar
  • Kinderen met een verstandelijke beperking
  • Kinderen met ADHD, PDD NOS of andere autismespectrumstoornis (ASS)
  • Kinderen die door omstandigheden noodgedwongen thuiszitten van school.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Kleine groepen, veel persoonlijke aandacht
  • Individuele zorgplannen op maat
  • Heldere feedback aan ouders/begeleiders
  • Aangesloten deelnemer van Stichting Heemz.org
  • Ruime ervaring binnen de zorg, gediplomeerde begeleiding, in bezit van BHV en Verklaring Omtrent Gedrag

Dagindeling

09.30 uur:
Inloop. Overdracht van ouders/verzorgers, activiteiten doornemen en gezamenlijk wat drinken.

10.00 uur:
Start activiteiten en klusjes.

12.00 uur:
Lunch.

13.00 uur:
Middagactiviteiten. Spel, ontspanning en extra klusjes voor wie dat wil. We sluiten de dag af met drinken en iets lekkers.

15.30 uur:
Iedereen wordt weer opgehaald.

Vergoeding dagbesteding

De kosten voor dagbesteding zijn verschillend per kind. Hierbij wordt gekeken naar de hoeveelheid begeleiding die het kind nodig heeft.

Ook is het mogelijk om voor een vergoeding voor dagbesteding in aanmerking te komen. De gemeente is hiervoor verantwoordelijk, en hiervoor heeft het kind een indicatie nodig. Een professionele zorgverlener, psycholoog of huisarts kan helpen bij de aanvraag van een indicatie.

“Cindy Schipper zorgt” heeft contracten met alle gemeenten binnen Noord-Holland. Mocht uw kind over een indicatie beschikken worden de kosten voor dagbesteding bij ons in veel gevallen vergoed.